Умови угоди


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсна угода користувача (далі – Угода) відноситься до сайту Інтернет-магазину «techworld.com.ua», який розміщений за адресою https://techworld.com.ua, і до всіх відповідних сайтів, які пов'язані з сайтом https://techworld.com.ua.

1.2. Сайт Інтернет-магазина «techworld.com.ua» (далі – Сайт) являється власністю TechWorld

1.3. Дана Угода регулює відношення між Адміністрацією сайту Інтернет-магазина «TechWorld» (далі – Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь який час змінювати, додавати, або видаляти пункти даної Згоди без повідомлення Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених в діючу Угоду.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку дійсної Угоди на наявність в ній змін. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей даної Угоди наступне значення:

2.1.1 «TechWorld» – Інтернет-магазин, розміщений на доменному імені  https://techworld.com.ua, здійснює свою діяльність через Інтернет-ресурс.

2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, який містить інформацію про Товари, Продавців та надає можливість здійснити вибір, замовлення та (або) покупку товару.

2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-магазина – вповноважені на управління Сайтом працівники, які діють від імені TechWorld.

2.1.4. Користувач сайту Інтернет-магазину (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує сайт.

2.1.5. Зміст сайту Інтернет-магазину (далі - Зміст) - захищені результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних видань, їх назви, статті, зображення, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, логотипи, бази даних, а також дизайн, структура, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входять до складу Сайту, а також інші об'єкти інтелектуальної власності всі разом та/або по одинці, які містяться на сайті Інтернет-магазину.

 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом дійсної Угоди являється надання Користувачу Інтернет-магазину доступу до Товарів, що містяться на Сайті. .

3.1.1. Інтернет-магазин надає Користувачу наступні види послуг (сервісів):

  • доступ до засобів пошуку і навігації Інтернет-магазину;
  • надання Користувачу можливості розміщення повідомлень, коментарів, відгуків, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину;
  • доступ до інформації про Товар і до інформації про придбання Товару на безкоштовній основі;
  • инші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Інтернет-магазину.

3.1.2. Під дію даної Угоди підпадають всі існуючі (реально працюючі) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь які їх наступні модифікації і послуги (сервіси), що появляться в майбутньому.

3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається на безкоштовній основі.

3.3. Ця Угода являє собою публічну оферту. Отримуючи доступ до сайту Користувач рахується приєднавшимся до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами діючого законодавства України. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має правое:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежувати доступ до Сайту в випадку порушення користувачем умов цієї Угоди.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту на безкоштовнійоснові.

4.2.2. Користуватися всіма доступними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, що доступні на сайті.

4.2.3. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Інтернет-магазину по реквізитам, які знаходяться в розділі Зв'язок з нами.

4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку передбачених Угодою та що не заборонені в законодавстві України.

4.3. Користувач Сайту зобов'язаний:

4.3.1. Надати по запиту Адміністрації Сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даним сайтом.

4.3.2. Дотримуватись майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при користуванні Сайтом.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як ті, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не розповсюджувати з використанням сайту будь-яку конфіденційну та захищену законодавством України інформацію про фізичних та юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність захищеної законодавством України інформації.

4.3.6. Не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру, інакше зі згодою Адміністрації Сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси сайту Інтернет-магазину з ціллю:

4.3.7. 1. завантаження контенту, який являється незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропогандує насилля, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію по расовому, національному, половому, релігійному, соціальному ознаках; містить недостовірні дані та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. спонукання до скоєння протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території України.

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб і (або) завдання їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7. 4. ущемлення прав меншин.

4.3.7. 5. видання себе за іншу людину або представника організації та (або) спільноти без достатній прав на це, в тому числі за працівників Інтернет-магазину розміщеному на Сайті.

4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного відношення до третіх осіб, що не користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачу забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, скрипти, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або відповідні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту даного Інтернет-магазину;

4.4.2. Порушувати належну роботу Сайту;

4.4.3. Любим способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання, або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів любими засобами, котрі спеціально не надані сервісами даного Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь яким іншим системам або мережам, що відносяться до даного Сайту, а також будь яким послугам, що пропонуються на Сайті;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в іншій мережі, що відноситься до Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотній пошук, відстежувати або намагатися відстежити будь яку інформацію про іншого Користувача Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст в будь яких цілях, що заборонені законодавством України, а також підбурювати до незаконної діяльності чи іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазина або інших осіб.

 

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

5.1. Сайт та Зміст, що входять до складу Сайту, належить і керується Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або розповсюджено будь яким способом, а також розміщено в глобальній мережі "Інтернет" без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4. Придбання Товару, пропонованого на Сайті, може потребувати створення облікового запису Користувача.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису. 

5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля чи при будь якому іншому порушенні системи безпеки.

5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача, якщо він не використовувався більше 12 календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.

5.7. Ця Угода поширює свою дію на всі додаткові положення та умови про покупку Товару і надання послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів та послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких Товарів по їх реалізації і (або) послугам, що надаються Інтернет-магазином.

5.10. Документи, зазначені в пунктах 5.10.1 - 5.10.4 цієї Угоди регулюють у відповідній частині і поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту. До цієї Угоди включені такі документи:

5.10.1. Політика конфіденційності;

5.10.2. Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом;

5.10.3. Заявка на оформлення замовлення;

5.10.4. Пропозиції та зауваження.

5.11. Будь-який з документів, перелічених в пункті 5.10. цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести в випадку умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальність за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних і інших супутніх системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і затримки пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, в випадку, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань  по забезпеченню користувачів такими засобами.

 

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА

7.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования Сайта либо для установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта.

7.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает необходимой для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности название организации, Пользователей.

7.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.

7.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.

7.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством Украины.

8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение срок после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска погашаются исковой давностью.

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.

9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.

 

Оновлено «14» березня 2019р.

Потрібна порада?

Якщо вам важко визначитися з вибором, напишіть нам на пошту

Задати питання

Допомогти знайти?

Якщо ви не знайшли то, що шукали, скористайтеся пошуком по магазині

Новинки 2020

Оновлення асортименту вже тут, на нашому сайті!

Дивитись новинки